• Byla Vám doručena upomínka a vy nevíte co dál?
  • Naše společnost byla pověřena k vymožení dlužné částky od Vašeho věřitele. Nyní dlužíte nám. Přichystali jsme na Vás velmi účinný systém vymožení pohledávek a Vaši pohledávku budeme vymáhat všemi dostupnými prostředky.
  • Jediná možnost jak celou věc vyřešit je rychle zaplatit svůj závazek. Teprve po zaplacení závazku od nás budete mít klid. Můžete si být jisti, že uděláme maximum pro vymožení celé pohledávky, budeme Vás kontaktovat, volat Vám, posílat sms zprávy a emaily. Můžeme Vás osobně navštívit ve Vašem bydlišti.
  • Dluh uhraďte na účet 2700315539/2010 CZK vedený u Fio Banky v ČR či 2500315542/8330 EUR vedený u Fio Banky v SR dle návodu, který máte na upomínce. Jako variabilní symbol (VS) uveďte své členské číslo popřípadě IČO, jestliže jste právnická osoba. V kolonce vzkaz pro příjemce uveďte své jméno a příjmení popřípadě název společnosti.
  • Uhraďte dluh dle tohoto návodu, jinak se vystavujete riziku, že nebudeme moci vaši platbu zaevidovat a budeme Vás nadále vést jako dlužníka a stále budeme požadovat uhrazení pohledávky.